Polityka Prywatności i plików CookiesNa podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


Administratorem serwisu www.drewit.krakow.pl i danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DREWIT B.W. Wąsowicz spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 5 126383939; 126364508
Jeśli chcesz się skontaktować w sprawie poniższej polityki prywatności to napisz do nas na adres e-mail: b.wasowicz@drewit.krakow.pl


1. Administrator – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DREWIT B.W. Wąsowicz spółka jawna z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 5 31-231 Kraków
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.drewit.krakow.pl.
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 

I. Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularza kontaktowego, są one jednak konieczne, aby zrealizować konkretny cel art.6 ust.1 lit.b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora:
- formularz kontaktowy ma na celu umożliwić kontakt z Administratorem, zamówienie towaru jeśli Użytkownik tego potrzebuje,
2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DREWIT
B.W. Wąsowicz spółka jawna z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 5 31-231 Kraków
email: b.wasowicz@drewit.krakow.pl


3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Na wszystkich stronach w Serwisie zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwia bezpieczne przesyłanie danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych jest chroniony unikalnym hasłem i loginem Administratora. Nikt inny nie posiada konta w Serwisie i nie ma dostępu do tych danych.
5. Użytkownik ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: b.drewit@onet.eu.

II. Powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania) i przekazywane do:
 • Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics)- w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
 • Facebook (wykorzystana technologia to pixel Facebooka) – w celu prowadzenia kampanii reklamowych, które są profilowane oraz korzystanie z możliwości remarketingu. Profilowanie oznacza dopasowanie treści reklam do użytkowników, którym mają się wyświetlać. Remarketing pozwala na „przypominanie” o swoim kursie Użytkownikowi, który już interesował się kursem, ale go nie zakupił. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Tu poczytasz jak Facebook dba o bezpieczeństwo danych: https://www.facebook.com/help/592679377575472?helpref=hc_global_nav

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a. dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z Serwisu, w tym:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika,
 • zbierania i analizowania danych o Urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania Serwisu i ułatwiania korzystania z niego,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego Urządzenia (inny wygląd dla ekranu monitora, inny dla urządzenia mobilnego),
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści i dostosowania nowych treści pod zainteresowania Użytkowników,
 • przesyłania informacji handlowych poprzez formularz kontaktowy, jeśli Użytkownik wyraził jasną zgodę na takie działania oraz zrobił to dobrowolnie. W każdej chwili ma możliwość wycofania swojej zgody na te działania kontaktując się z Administratorem wykorzystując do kontaktu adres e-mail: afblaszczak@gmail.com;
c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
d. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
e. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 • Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
g. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.